Cenník - Strelnica


Prenájom 1 streleckej dráhy - 10 m / 30 min. 8€
Prenájom 1 streleckej dráhy - 25 m / 30 min. 10€
Prenájom kombatovej strelnice - 1 os. / 30 min. (max. 2 os.)** 10€
Prenájom celého objektu 1 hod Dohodou
Zapožičanie krátkej zbrane 8€
Zapožičanie dlhej zbrane 10€
Inštruktor 30 min 10€
Inštroktur 30 min, pre 3+ strelcov 12€
Čistenie zbrane 5€
Čistenie zbrane ultrazvukom a konzervácia 15€
Nastrelenie zbrane 10€
Zľava pre príslušníkov PZ a armády* 30%

* Zľava sa vzťahuje na prenájom streleckej dráhy
**Na kombatovú strelnicu sa nevťahujú žiadne zľavy

Strelivo je možné zakúpiť na strelnici.


Permanentky

RIFLE PASS 10 55€
RIFLE PASS 20 90€
VIP RIFLE PASS 500€

Vysvetlenie permanentiek


Zbrane:

Vykupujeme všetky druhy zbraní kat. B, C a D, vrátane streliva do týchto zbraní.
Uvedené zbrane repasujeme, a ponúkame na ďaľší predaj.