Aktuality


Vykupujeme všetky druhy zbraní kat. B, C a D, vrátane streliva do týchto zbraní.
Uvedené zbrane repasujeme, a ponúkame na ďaľší predaj.


Zmeny v roku 2017:
1. Cena za 25m dráhy sa zvyšuje na 8,- EUR/30min. Toto je dôsledok toho, že 25m dráhy vyžadujú zvýšenú údržbu. Viacerí strelci si prenajímajú 25m dráhy a potom strieľajú len na vzdialenosť do 10m a tým ich zbytočne obsadzujú tým čo majú záujem strieľať na väčšiu vzdialenosť.
2. Od otvorenia strelnice sa nemenili ceny streliva, aj napriek tomu že od dodávateľov rástli. Na základe toho musíme pristúpiť k zvýšeniu cien najpoužívanejšieho streliva a to následovne:
Strelivo 7,62x39 na 0,33 EUR/ks
Strelivo 9 luger na 0,23 EUR/ks
V ponuke je strelivo 9 luger ARES v cene 0,20 EUR/ks a strelivo DM ARMY v cene 0,20 EUR/ks.
3. Kombatová 180 st. strelnica je pripravená na otvorenie, ale čakáme už len na administratívne povolenie. Cena na tejto strelnici bude 10,. EUR/30 min./1 os. Na tejto strelnici budú k dispozícii popre, kovové terče, kývačky, duel tree, zásteny a pod.
4. Ponúkame službu kompletné čistenie zbrane. Jedná sa o čistenie v ultrazvukovej čističke a jej následovné kompletizovanie a konzervovanie. Táto služba bude stáť 15,- EUR.
5. Ponúkame služby ako úpravy zbraní, nastreľovania optiky, montáže doplnkov, farebné úpravy zbraní a pod.


!!! UPOZORNENIE !!!

Boli sme prinútený pristúpiť k nasledovnému obmedzeniu :
Na strelnici sa môže používať do dlhých zbraní len športové strelivo s max. kalibrami 7,62x39, resp. .223 Rem.
Na strelnici je ZAKÁZANÉ používať strelivo priebojné, svietiace alebo špeciálne vojenské.
Ďakujeme za pochopenie.