Kurz na Zbrojný preukaz

Cena: 40€

  • Trvanie:  8 hodin
  • Počet miest:  XX
  • Termín:  12.11. 2017

Detaily :

Cieľ: Cieľom kurzu je naučiť základné bezpečnostné zásady používania krátkej zbrane na strelnici, doma a v bežnom živote. Zabrániť náhodnému výstrelu pri činnosti na strelnici a doma pri čistení a suchom nácviku – sušení. Absolvent sa zoznámi so základnými ovládacími prvkami širokého spektra krátkych zbraní, s ich hlavnými časťami a so spôsobom rozborky a zborky na čistenie a údržbu. V druhej časti sa absolvent naučí bezpečne skontrolovať zbraň, nabiť a vybiť zbraň, zapuzdriť zbraň v rôznych stavoch pripravenosti zbrane. Bezpečne vypustiť napnutý bicí mechanizmus pri vonkajších bicích mechanizmoch zbraní ako aj správne plnenie zásobníku. V tretej časti sa naučí držanie zbrane oboma rukami, silnou a slabou rukou. Správny základný strelecký postoj, správne mierenie na terč (riadiace oko, obraz mieridiel a umiestnenie obrazu mieridiel na terči), spúšťanie (práca ukazováku na spúšti) teda výstrel. Cieľom streleckého kurzu pre začiatočníka nie je trénovanie profesionálneho športového strelca a vystrieľanie stoviek nábojov, ale pripraviť strelca na strelnicu, aby samostatne vedel nabiť zbraň, vystreliť na terč a zasiahnuť ho na miesto, kde mieril a pokračovať v streľbe. Vybiť zbraň, ukončiť streľbu, vyčistiť a ošetriť si zbraň a bez zranenia seba a iných odísť domov. Strelec sa po absolvovaní kurzu nebude na strelnici hanbiť za svoju streľbu aj keď je začiatočník.

Obsah kurzu:
Teoretická časť - 6 hodín:
- prednáška a vysvetlenie zákonov
- prednáška o otázkach na skúšku na ZP
- kategorizácia zbraní a streliva podľa zákona
- prvá pomoc pri strelných poraneniach
- bezpečná manipuláci so zbraňou - krátka

Praktická časť - 2 hodiny:
- nácvik streľby, nabitia a vybitia zbrane, kontrola zbrane
- streľba na strelnici

V cene kurzu:
- obšerstvenie, možnosť objednať obed
- zapožičanie krátkej a dlhej zbrane
- strelivo v počte 25 ks + 10 ks
- strelnica, terče, ochranné prostriedky

Vieme zabezpečiť:
Obed (nutnosť objednania), občerstvenie ako káva, čaj, balená voda.

Objednávky: Registrácia