Strelecký kurz - pokročilý

Cena: 60€

  • Trvanie:  6 hodin
  • Počet miest:  8

Detaily :

Požiadavky: Absolvent musí mať zbrojný preukaz, musí byť bezúhonný, zdravotne spôsobilý na praktickú časť, psychicky spôsobilý. Musí byť absolventom Streleckého kurzu – Začiatočník.

Cieľ: Cieľom kurzu je nadviazať na kurz začiatočník. Zopakovať základné bezpečnostné zásady používania krátkej zbrane na strelnici, doma a v bežnom živote a rozšírenie bezpečnostných zásad pre rôzne strelecké polohy a situácie. Naučiť absolventa tasiť zbraň z puzdra pri skrytom uložení zbrane. Pohotovostná poloha zbrane pred hrudníkom, zamierenie zbrane pri rýchlejšej streľbe ukázaním a letmou kontrolou mieridiel. Streľba v ďalších streleckých pozíciách ako kľak a ľah. Prebíjanie zbrane nútené a taktické, analýza a odstraňovanie porúch pri streľbe, opakovaný výstrel. Absolvent sa bude učiť prenášať streľbu do strán na viac terčov a na rôzne vzdialenosti. Cieľom je postupne zavádzať jednotlivé prvky stresu ako napríklad streľba na čas, reakcia na terč a prenášanie streľby, odstránenie poruchy či prebitie. Cieľom kurzu nie je výcvik alebo príprava špeciálnych jednotiek, ale rozšírenie streleckých skúseností na prechod od statickej mierenej streľby na zložitejšie a praktickejšie strelecké cvičenia.

Obsah kurzu:
Suchý nácvik - 3 hodiny:
- Základné a rozšírené bezpečnostné zásady pri používaní krátkych strelných zbraní
- Tasenie zbrane zo skrytého uloženia zbrane, zapichnutie na terč, pohotovostná poloha zbrane, kontrola mieridiel
- Strelecké pozície kľak a ľah, prebíjanie zbrane, odstraňovanie porúch
- Opakovaný výstrel, prenášanie na rôzne vzdialenosti a do strán

Streľba - 3 hodiny:
- Rôzne strelecké cvičenia zamerané na tasenie, zapichnutie a pohotovostnú polohu zbrane
- Rôzne strelecké cvičenia v streľbe z kľaku a ľahu, prebitie a odstránenie rôznych druhov porúch
- Rôzne strelecké cvičenia na prenášanie streľby do strán a na rôzne vzdialenosti, opakovaný výstrel
- Po každom cvičení kontrola terča, oprava streľby, analýza chýb a zavádzanie jemných stresových faktorov ako čas, poloha a reakcia na terče

V cene kurzu:
Učebňa, terče, školné náboje do zbraní na vytváranie porúch, strelnica, ochranné strelecké pomôcky (ochrana zraku a sluchu), timer.

Čo si treba doniesť:
Vlastnú zbraň (v prípade potreby možnosť zapožičania), puzdro na zbraň (opaskové na strane silnej ruky s prekrytím lučíka a spúšte), 250 nábojov do zbrane (možnosť zakúpenia na strelnici), vlastné ochranné prostriedky (zrak a sluch, prípadne sa dajú zapožičať), písacie potreby, poznámkový blok, zbrojný preukaz, oblečenie ako na bežné nosenie po ulici.

Vieme zabezpečiť:
Obed (nutnosť objednania), občerstvenie ako káva, čaj, balená voda.

Objednávky: rezervacia.strelnicatn@gmail.com
Uviesť: meno, ardesa, dátum narodenia, tel. kontakt