DM Gun Cup

Pozývame Vás na klubovú streleckú súťaž podľa pravidiel IPSC (stiahnuť)

Súťaž sa bude skladať zo 6. závodov.
Aby sa súťažiaci dostal do celkového hodnotenia musí absolvovať min. 4. závody
Celkové vyhodnotenie súťaže bude v decembri 2016

V každom závode budú dve kategórie:
- production - neupravované zbrane
- standard - upravené zbrane
Registrácia je obmedzená na počet 40 súťažiacich
Štartovné : 10,- €

Dátumy závodov budú priebežne zverejnené na našej webovej stránke, na stránke na FB aj tu na fóre
Prvý závod: 24.04.2016; 9.00 hod.
Druhý závod: 26.06.2016; 9.00 hod.
Tretí závod: 17.07.2016; 9.00 hod.
Štvrtý závod: 04.09.2016; 9.00 hod.
Piaty závod: 06.11.2016; 9.00 hod.
Šiesty závod: 27.11.2016; 9.00 hod.

Registrácia na prvý závod uzavretá - Výsledky
Registrácia na druhý závod uzavretá - Výsledky
Registrácia na tretí závod uzavretá - Výsledky
Registrácia na štvrtý závod uzavretá - Výsledky
Registrácia na piaty závod uzavretá - Výsledky
Registrácia na šiesty závod uzavretá - Výsledky

Sponzori